Author: Stichting Stop Straatintimidatie

nieuws

Rotterdam bespreekt concrete invulling aanpak

Afgelopen maand, 30 maart, is de aanpak van straatintimidatie in de Rotterdamse commissievergadering VOF (Veiligheid, Organisatie en Financiën) besproken. Vanuit verschillende partijen werden kritische vragen gesteld, vooral gericht op de boete; welk gedrag zal er precies strafbaar gesteld worden en kan men verwachten dat er ook daadwerkelijk boetes zullen worden uitgeschreven? Tanya Hoogwerf heeft de vragen met sterke, inhoudelijke argumenten kunnen beantwoorden en haar boodschap was duidelijk: vrouwen moeten ongestoord over straat kunnen en handhavers moeten een middel krijgen om in te kunnen grijpen.

De komende week, 18 april, zal Stichting Stop Straatintimidatie betrokken zijn bij een bijeenkomst van de gemeente Rotterdam, om met andere maatschappelijk partners te brainstormen over een plan van aanpak van straatintimidatie. Wij zullen zoals altijd pleiten voor een integrale aanpak van het probleem: monitoring, voorlichting, en afstraffing.

nieuws

Wereldwijde actie tijdens internationale anti-straatintimidatie week

Van 2 tot en met 8 april voerden circa 36 organisaties wereldwijd gezamenlijk actie tegen seksuele intimidatie in de publieke ruimte. Het initiatief van deze ‘ Anti-Street Harassment Week’ is afkomstig van Holly Kearl – oprichter van de organisatie Stop Street Harrasment in de Verenigde Staten- en vond dit jaar voor de zevende maal plaats. De reden om dit specifiek in april te organiseren is onder andere vanwege het feit dat het dan lente is op het noordelijk halfrond, ofwel: beter weer, langere dagen, meer mensen op straat en dus ook meer overlast van straatintimidatie. Deze hele week promootte stichting Stop Straatintimidatie videoboodschappen waarin koplopers – politici en activisten – zich uitspreken tegen straatintimidatie en de aanpak hiervan. Bekijk de filmpjes van o.a. Gert-Jan Segers, Ahmed Marcouch, Holly Kearl en Joost Eerdmans op ons YouTube kanaal!

nieuws

Stop Straatintimidatie spreekt European Youth Parliament toe

Gaya sprak zaterdag 25 maart het European Youth Parliament (EYP) toe. Het EYP is een organisatie die bij jongeren Europese problemen bespreekbaar maakt. Gaya was uitgenodigd door de “Committee on gender equality and female rights (FEMM)”, voor de “National Selection Conference” van EYP. Hier sprak Gaya over het belang om geweld tegen vrouwen tegen te gaan door al in te grijpen bij verbaal geweld, aangezien dit veelal vooraf gaat aan fysiek geweld. Ze benadrukte ook dat de aanpak tweeledig moest zijn: zowel preventief als afstraffend, en gericht op daders, medestanders, en slachtoffers.

nieuws

Politiek: “Handen thuis”

Vandaag ondertekenden een aantal politieke partijen het stembusakkoord ‘Handen Thuis’, om zich hard te maken voor een aanvalsplan tegen seksueel ongewenst gedrag.Wij zijn blij om te zien dat de focus hierbij ligt op het aanpakken van de plegers, want wij zijn het eens met deze politici dat de oplossing niet zit in het ‘weerbaarder’ maken van vrouwen. De ondertekenende partijen zijn de landelijke GroenLinks, D66, PvdA, PvdD, SP en 50PLUS. Behalve de PvdA hebben deze partijen nog niet officieel hun steun uitgesproken voor ook een verbod op straatintimidatie. Partijen die het akkoord niet ondertekenden hebben dat, net als de PvdA, juist wel gedaan. Zo diende het landelijke CDA onlangs nog een motie hierover in. De VVD, samen met CDA, in Amsterdam was de eerste partij die een wettelijke maatregel lokaal wist te realiseren. En ook de ChristenUnie heeft naast voorlichting een expliciet verbod opgenomen in hun verkiezingsprogramma. Kort komt het dus hier op neer: Het thema leeft bij zowel linkse als rechtse partijen. Terecht, want tegen straatintimidatie zijn is simpelweg een kwestie van fatsoen.

nieuws

Op de radio en bres tijdens internationale vrouwendag

8 maart was het Internationale Vrouwendag, en dat konden wij natuurlijk niet zomaar aan ons voorbij laten gaan. Iris van der Heijden was die dag te gast bij Radio Rijnmond om te praten over straatintimidatie. Ook was Jessica van der Pluijm aanwezig toen 50 verdrukte ‘vrouwen van Rafia Aallouch’ de Regenboogvlag een dag te leen kregen. Homo’s en moslima’s wilden zo te kennen geven dat zij elkaars vrijheid verdedigen. Stichting Stop Straatintimidatie was uitgenodigd door Ahmed Marcouch voor dit bijzondere moment. Tenslotte strijden wij allemaal voor hetzelfde: (bewegings)vrijheid, wie je ook bent.

nieuws

Eerste Stop Straatintimidatie congres in Nederland een succes

Afgelopen 22 februari vond het eerste nationale Stop Straatintimidatie Congres plaats, georganiseerd door de gemeente Rotterdam in samenwerking met onze stichting. Bestuurders, politici, handhavers, experts en slachtoffers kwamen samen om te praten over oplossingen voor straatintimidatie. Jessica van der Pluijm gaf namens Stichting Stop Straatintimidatie een presentatie, “onze” Iris van der Heijden nam deel aan een panel, en oprichter Gaya Branderhorst sprak het publiek toe via een video vanuit New York. Een zeer geslaagde dag!

nieuws

Straatintimidatie definitief aangepakt

Vandaag diende Ahmed Marcouch een initiatiefvoorstel in dat seksuele intimidatie in de openbare ruimte aanpakt met onder andere een boete. Het voorstel geniet brede steun in de Tweede Kamer, maar zal pas na de verkiezingen aangenomen worden. Amsterdam nam diezelfde dag nog een motie aan, wat betekent dat de aanpak al ingaat in de hoofdstad. Een zeer geslaagde dag dus voor onze stichting! Jessica van der Pluijm verscheen dan ook onder andere in Radio 1, het AD en RTL Nieuws.

nieuws

Aanwezig op VN Vrouwenverdrag conferentie

Afgelopen donderdag was stichting Stop Straatintimidatie aanwezig tijdens de conferentie over het VN Vrouwenverdrag van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het vrouwenverdrag is in Nederland geratificeerd in 1991 en waarborgt de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen. Veiligheid is een belangrijk onderwerp hierin.

Deze conferentie was georganiseerd om te brainstormen over de aanpak van een aantal aanbevelingen die Nederland heeft gekregen omtrent de aanpak van discriminatie. Ons team heeft deelgenomen aan twee brainstorm sessies; over de aanpak van gender based violence en de manier waarop intersectionaliteit een prominentere plek kan krijgen in de beleidsvorming. Het was een boeiende dag vol uitwisseling van kennis. Wat wij hebben geleerd nemen we mee in onze strijd tegen straatintimidatie. En hopelijk nemen de mensen met wie wij hebben gesproken onze boodschap mee in hun werk, namelijk dat verbaal geweld de kiem is waarin een agressieve houding tegenover vrouwen gesmoord moet worden.

nieuws

Landelijke aanpak straatintimidatie besproken in Tweede Kamer

Tijdens een 2017 plansessie werd vorige maand in de Tweede Kamer o.a. gesproken over de strafbaarstelling van straatintimidatie. Naar aanleiding van de aankondigingen van gemeenten dat zij straatintimidatie via een APV willen regelen, uitte Tweede Kamerlid Van Toorenburg (CDA) haar bezorgdheid als volgt: “het kan toch niet zo zijn dat een vrouw in Amsterdam straks beter beschermd wordt [..] dan ergens anders?”

Tevens roerde Tweede Kamerlid Segers (CU) zich; hij was bang dat een lokale aanpak via de APV-voorstellen wegens juridische redenen zouden sneuvelen, en pleitte daarom ook voor een landelijke invoering.

Kamerlid Marcouch (PvdA) gaf aan in een vergevorderd stadium te zijn met een wetsinitiatief voor een landelijke aanpak. Kamerleden Van Toorenburg en Segers meldden daarop bereid te zijn met een dergelijk voorstel in te stemmen. Goed nieuws dus!

nieuws

Aanpak straatintimidatie verwacht in 3 grote steden in 2017

Afgelopen week besprak de Amsterdamse raad de aanpak van straatintimidatie in de hoofdstad. Kort daarop gaf burgemeester Van der Laan aan dat hij “lok-ambtenaren” wil inzetten voor de handhaving. In Den Haag vroeg de lokale politicus Pieter Grinwis o.a.: “(…) is het college bereid eenzelfde of vergelijkbare tekst als in Amsterdam in de APV op te nemen?”. En in Rotterdam gingen wij op bezoek bij raadslid Tanya Hoogwerf, die aangaf dat ook de havenstad de boete op straatintimidatie snel wil invoeren. Kortom, wij kijken terug op een geslaagd jaar voor onze stichting, en zien uit naar een nog geslaagder 2017!

BewarenBewaren

nieuws

Media aandacht

Het nieuws over de aankomende aanpak van straatintimidatie ging niet voorbij aan de Nederlandse media. Jessica van der Pluijm werd onder andere geïnterviewd op televisie door RTL Nieuws en NOS Nieuwsuur, en was vannochtend op Radio 1. Vandaag was Jessica ook te zien op RTV Noord-Holland, en zondag zijn we te horen op FunX Amsterdam. Ook stond Gaya Branderhorst met een mooie quote in de Volkskrant:

“Critici van een intimidatieverbod zeggen dat het niet goed te handhaven is omdat de intimidatie moeilijk te bewijzen valt. ‘Dat is een seksistisch argument om niets te hoeven doen’, vindt Branderhorst. ‘Er zijn zoveel overtredingen die niet gemakkelijk te handhaven zijn, maar dat is nog geen reden om het dan maar niet te verbieden.

nieuws

Straatintimidatie in Amsterdam kan je vanaf maart € 4100…

In mei 2016 dienden Amsterdamse raadsleden het initiatiefvoorstel over straatintimidatie in, waar Stichting Stop Straatintimidatie aan meeschreef. Het resultaat van dit initiatiefvoorstel is een integrale aanpak van straatintimidatie dat afgelopen week publiek werd gemaakt. De aanpak belooft het volgende:

  • Er komt een boete van maximaal 4100 euro of 3 maanden hechtenis op straatintimidatie. De boete zal ter plekke door een agent moeten worden opgelegd. Indien er genoeg bewijs is in de vorm van videobeeld en/of getuigen, kan de boete in sommige gevallen ook achteraf worden opgelegd.

  • Er komt 50.000 euro voor een bewustwordingscampagne over straatintimidatie in de stad. Over de vormgeving denkt onze stichting mee in ronde tafel gesprekken.

  • Voorlichting op scholen over straatintimidatie wordt behouden en uitgebreid.

  • Straatintimidatie wordt gemonitord op jaarlijkse basis, om te zien of huidige middelen effect hebben. Tevens wordt onderzoek verdiept, bijvoorbeeld naar motivatie van daders toe.

Het voorstel moet nog worden goedgekeurd tijdens de bespreking op 8 december. Maar het geniet brede steun binnen de Amsterdamse raad, en ook van burgemeester van der Laan.

nieuws

Amsterdam neemt aanpak straatintimidatie op in begroting

Amsterdam heeft de volgende stap gezet in haar strijd tegen straatintimidatie: geld vrijmaken voor een aanpak. In een voorstelbegroting van een meerderheidscoalitie in de Amsterdamse gemeente is één miljoen is opgenomen voor de aanpak van straatintimidatie, onveilige situaties, en geweld op straat. Bravo voor de hoofdstad!

nieuws

Straatintimidatie in PvdA en CU programma

Mocht straatintimidatie een belangrijk onderwerp voor je zijn (en als je dit leest is dat niet onwaarschijnlijk), dan is het wellicht goed om te weten dat CU en PvdA op dit moment de twee landelijke partijen zijn die straatintimidatie expliciet noemen in hun verkiezingsprogramma.

Het concept verkiezingsprogramma van de PvdA leest:

“Seksuele intimidatie willen we uitbannen. Wij willen nog meer inzet voor de vroege signalering ervan op scholen en verenigingen. Wij ontwikkelen programma’s waarmee kinderen leren dat  mannen en vrouwen gelijkwaardig zijn, en we gaan het strafrecht  toepassen bij straatintimidatie”.

Het CU concept verkiezingsprogramma stelt onder andere voor:

  • “Geen wachtlijsten voor opvangplekken voor slachtoffers van eergerelateerd

    geweld, eerwraak, en ernstige vormen van stalking.

  • (…..)

  • Bestrijding van kinderporno door specialistische teams van cyberrechercheurs die hun weg weten te vinden op het dark net.

  • Strafbaarstelling van straatintimidatie, zoals seksistische opmerkingen of gebaren.”

Wij werken graag samen met lokale partijen in het ontwikkelen van veelbelovende initiatieven tegen straatintimidatie, zoals we dat al doen met Amsterdam (CDA en VVD), Rotterdam (Leefbaar), en Den Haag (SGP en CU). Onze missie is echter altijd een boete op landelijk niveau geweest. Wij zijn dus erg blij met het leiderschap van de landelijke PvdA en CU!

nieuws

Langzaam politieke vooruitgang

De zomer is voorbij en iedereen is weer aan de slag. Wij dus ook. Zo gaan wij binnenkort aan tafel met de Haagse raadsleden die straatintimidatie in Den Haag willen beboeten. De burgemeester van Den Haag is van plan te spreken met de Amsterdamse burgemeester hierover. Wij waren laatst al in Den Haag, voor een afspraak bij het ministerie van OCW/Emancipatie, om de mogelijkheden van een nationale bewustzijnscampagne te bespreken. Je weet, overheid werkt niet heel snel. Maar wij zijn in ieder geval blij met deze gestage vooruitgang!