In gesprek met de adviseur van de Amsterdamse burgemeester

In gesprek met de adviseur van de Amsterdamse burgemeester

Op 12 mei kondigden we aan dat de Amsterdamse gemeenteraad straatintimidatie in de stad zal bespreken. Burgerinitiatief Straatintimidatie schreef mee aan de nota die als input zal dienen voor de discussie die gepland staat voor 1 september.

Maar dat betekent niet dat wij stilzitten in de zomer! Ondertussen zijn wij benaderd door de adviseur voor zedenzaken van burgemeerster Eberhard van der Laan om mee te denken over beleid en eventuele campagnes tegen straatintimidatie. Uiteraard hebben wij toegezegd, en de eerste één op één gesprekken hebben al plaatsgevonden. Wij zullen ook op continue basis deelnemen aan meerdere ronde tafel gesprekken. Wij houden jullie op de hoogte!

Leave a Reply