JURIDISCHE BIJLAGE

Voorstel met toelichting

Strafbaarstelling straatintimidatie
“Als schuldig aan straatintimidatie zal met een gevangenisstraf van drie maanden of een boete uit de tweede categorie worden bestraft degene die openlijk een ander door seksuele uitlatingen of gedragingen beledigt, bedreigt of beperkt in diens gevoel van persoonlijke vrijheid.”

Plaats strafbaarstelling in het wetboek van strafrecht
Het voorstel is om dit nieuwe artikel op te nemen in titel XVIII misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid. Zoals uit de motivering van het voorstel immers blijkt is het te beschermen belang de persoonlijke vrijheid. Mensen, veelal vrouwen, voelen zich minder veilig op straat en voelen zich daardoor beperkt in hun vrijheid. Zij vermijden gebieden en gaan andere kleding dragen.

Toelichting per bestanddeel
Schuldverband
Het gedrag zal opzettelijk hebben moeten plaatsvinden, waarbij voorwaardelijk opzet (het aanvaarden van de aanmerkelijke kans dat een gevolg zal intreden) voldoende is. Zeker dit laatste is van belang nu er bij voorwaardelijk opzet aan de hand van objectieve omstandigheden kan worden bepaald of een dader opzet moet hebben gehad op zijn handelen. Hierbij kan worden ondervangen dat een dader te allen tijde kan stellen dat hij de ander slechts wilde versieren.

Openlijk
Het betreft hier juist intimidatie in de openbare ruimte, c.q. op straat. Openlijk kan worden geïnterpreteerd zoals in bijvoorbeeld artikel 141 sr, te weten openlijke geweldpleging. Openlijk wordt hier ruim opgevat waarbij het gaat om gedrag dat niet-heimelijk is en zich daardoor heeft geopenbaard. Het is daarbij niet vereist dat er ten tijde van het plegen publiek aanwezig was. Zo kan gedrag in een treincoupé zonder de aanwezigheid van medepassagiers ook als openlijk worden aangemerkt. Bij straatintimidatie gaat het telkens om gedrag dat in de openbaarheid plaatsvindt waardoor het vaak moeilijk is om het onder een reeds bestaande strafbaarstelling te laten vallen.

Seksuele uitlatingen en gedragingen
Straatintimidatie vindt plaats door het maken van seksueel expliciete opmerkingen of door het vertonen van gedrag met een seksuele lading. Voorbeelden zijn het uitroepen van “he lekker kontje” tot het maken van bewegingen met de hand ter hoogte van het kruis.

Beledigd, bedreigd of beperkt in diens gevoel van persoonlijke vrijheid
Het gaat hier om belediging in de zin van artikel 266 sr en bedreiging in de zin van artikel 285 sr. Op deze manier wordt het de strafrechter makkelijker gemaakt bepaalde seksuele uitlatingen en gedragingen te vangen onder belediging en bedreiging. Daarnaast is het opnemen van de beperking van het gevoel van persoonlijke vrijheid opgenomen om die gevallen onder de strafbaarstelling te kunnen vangen die niet onder belediging of bedreiging vallen. Hieronder zouden die uitlatingen en gedragingen moeten vallen die zeer vervelend zijn om aan te moeten horen zonder direct beledigend te zijn en die een gevoel van onveiligheid geven maar die niet bedreigend zijn omdat ze niet expliciet genoeg zijn. Dit valt het beste te beschrijven als dat men niet rustig over straat kan, dat opmerkingen niet stoppen wanneer ze worden genegeerd of erger worden.

De strafmaat
Er is voor gekozen om de maximum op te leggen straffen gelijk te maken aan de straf die op belediging kan worden gesteld.