Landelijke aanpak straatintimidatie besproken in Tweede Kamer

Landelijke aanpak straatintimidatie besproken in Tweede Kamer

Tijdens een 2017 plansessie werd vorige maand in de Tweede Kamer o.a. gesproken over de strafbaarstelling van straatintimidatie. Naar aanleiding van de aankondigingen van gemeenten dat zij straatintimidatie via een APV willen regelen, uitte Tweede Kamerlid Van Toorenburg (CDA) haar bezorgdheid als volgt: “het kan toch niet zo zijn dat een vrouw in Amsterdam straks beter beschermd wordt [..] dan ergens anders?”

Tevens roerde Tweede Kamerlid Segers (CU) zich; hij was bang dat een lokale aanpak via de APV-voorstellen wegens juridische redenen zouden sneuvelen, en pleitte daarom ook voor een landelijke invoering.

Kamerlid Marcouch (PvdA) gaf aan in een vergevorderd stadium te zijn met een wetsinitiatief voor een landelijke aanpak. Kamerleden Van Toorenburg en Segers meldden daarop bereid te zijn met een dergelijk voorstel in te stemmen. Goed nieuws dus!

Leave a Reply