Straatintimidatie in Amsterdam kan je vanaf maart € 4100 kosten

Straatintimidatie in Amsterdam kan je vanaf maart € 4100…

In mei 2016 dienden Amsterdamse raadsleden het initiatiefvoorstel over straatintimidatie in, waar Stichting Stop Straatintimidatie aan meeschreef. Het resultaat van dit initiatiefvoorstel is een integrale aanpak van straatintimidatie dat afgelopen week publiek werd gemaakt. De aanpak belooft het volgende:

  • Er komt een boete van maximaal 4100 euro of 3 maanden hechtenis op straatintimidatie. De boete zal ter plekke door een agent moeten worden opgelegd. Indien er genoeg bewijs is in de vorm van videobeeld en/of getuigen, kan de boete in sommige gevallen ook achteraf worden opgelegd.

  • Er komt 50.000 euro voor een bewustwordingscampagne over straatintimidatie in de stad. Over de vormgeving denkt onze stichting mee in ronde tafel gesprekken.

  • Voorlichting op scholen over straatintimidatie wordt behouden en uitgebreid.

  • Straatintimidatie wordt gemonitord op jaarlijkse basis, om te zien of huidige middelen effect hebben. Tevens wordt onderzoek verdiept, bijvoorbeeld naar motivatie van daders toe.

Het voorstel moet nog worden goedgekeurd tijdens de bespreking op 8 december. Maar het geniet brede steun binnen de Amsterdamse raad, en ook van burgemeester van der Laan.

Leave a Reply