Stop Straatintimidatie,
start bewegingsvrijheid

Vooral vrouwen, meisjes en leden van de LGBTQ+ community worden regelmatig geïntimideerd op straat. Zij worden bijvoorbeeld uitgescholden, krijgen agressieve seksueel expliciete opmerkingen te horen of worden een tijdje achtervolgd.

Stop Straatintimidatie zet zich in voor beleid rondom dit probleem. Wij vinden namelijk dat iedereen ongehinderd over straat moet kunnen gaan in onze samenleving. Wij werken met lokale en nationale politici aan beleid bestaande uit monitoring, bewustwording en afstraffing van straatintimidatie.

Deel jouw verhaal

Door jouw verhaal over straatintimidatie te delen help je mee om meer bewustwording te creëren.

Stop Straatintimidatie heeft als missie het uitbannen van straatintimidatie in Nederland.
Maatschappelijke discussie

Een maatschappelijke discussie op gang brengen over straatintimidatie door middel van media optredens en gerichte acties en campagnes

Politiek draagvlak

Politiek draagvlak voor het strafbaar stellen van straatintimidatie bewerkstelligen door middel van actieve lobby

Luisterend oor

Een platform bieden voor slachtoffers om hun ervaring te delen en de ernst van straatintimidatie in kaart te brengen

Steun ons met een donatie

Stichting Stop Straatintimidatie is voor 100% een vrijwilligersorganisatie. Door giften kunnen wij effectief campagne voeren en mensen bereiken.

Bedrag

Over ons

Stop Straatintimidatie begon als een burgerinitiatief om straatintimidatie strafbaar te stellen. Sinds mei 2016 is zij een stichting. De visie van Stop Straatintimidatie is in die tijd onveranderd gebleven: een samenleving waarbinnen iedereen in Nederland gelijke toegang heeft tot de publieke ruimte, en zich daarin met een veilig gevoel kan bewegen zonder belemmering of hinder van derden.

Veelgestelde vragen

Straatintimidatie vindt plaats in de openbare ruimte. Dader en slachtoffer kennen elkaar meestal niet. De aanleiding voor straatintimidatie in het algemeen is niet meer dan iemands (vermeende) geslacht, seksuele oriëntatie, of religie. Straatintimidatie gericht op meisjes en vrouwen is daarbij meestal seksueel getint. 

​De overgrote meerderheid van de vrouwen wordt regelmatig, soms dagelijks geconfronteerd met straatintimidatie. Vrouwen worden door volslagen onbekende mannen uitgemaakt voor “hoer”, nagesist of herhaaldelijk en agressief gevraagd of ze seks willen. Dit beperkt de bewegingsvrijheid van meisjes en vrouwen. Het maakt dat ze bepaalde gebieden vermijden, zich anders gaan kleden, of simpelweg lang niet zo ontspannen over straat gaan als mannen. In de Nederlandse samenleving staat gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen voorop. Straatintimidatie staat dus haaks op onze normen en waarden. 

Straatintimidatie is dus een mensenrechtenissue. Lees ook wat de Verenigde Naties schrijft over intimidatie van vrouwen in openbare gebieden.

Wij zetten in op proactief beleid tegen straatintimidatie. Wij dringen o.a. aan op onderzoek, monitoring en voorlichting over straatintimidatie aan scholieren en politie. Sommige daders moeten consequenties ervaren voordat zij hun gedrag aanpassen. Daarom stellen we tevens voor dat de overheid een boete oplegt aan mensen die zich schuldig maken aan straatintimidatie.

Het voordeel van een boete is dat deze ter plekke kan worden opgelegd door een politieagent. Maar ook bij afwezigheid van de agent kan een slachtoffer de politie bellen. De agent kan dan bewijs gaan verzamelen. Zelfs als dit niet gevonden wordt, worden daders zo in ieder geval vaker aangesproken op hun gedrag. Er hoeft dus geen aangifte gedaan te worden door het slachtoffer. Wanneer de agent een boete uitschrijft, kan hiertegen wel een procedure worden aangespannen door de dader. Dan ligt de last van een procedure aanspannen dus niet bij het slachtoffer, maar bij de dader.

Natuurlijk wel. We hebben het over intimidatie, niet over flirten. Een biertje aanbieden, voor laten gaan bij de deur, een complimentje over de outfit? Dat kan nog altijd even goed. 

Flirten is totaal iets anders dan straatintimidatie. Een onbekende vrouw uitschelden voor “hoer” of reduceren tot een seksueel object is niet hetzelfde als een toenaderingspoging. Straatintimidatie is een manier om vrouwen hun ‘plaats’ te wijzen, een manier om hen te laten weten: “Je kan rondlopen, studeren, werken, maar je blijft een vrouw. En dus hebben wij wat over je te zeggen.”

Een verbod op straatintimidatie is niet moeilijker te handhaven dan talloze andere verboden. De meeste inbrekers worden niet op heterdaad betrapt. Grofvuil dumpen gebeurt helaas ook meestal straffeloos. De reden dat de overheid toch een boete instelt, is omdat men een signaal wil afgeven dat dit ongewenst gedrag is. 

Straatintimidatie lijkt subjectiever dan bijvoorbeeld grofvuil dumpen; de één trekt zich iets sneller aan dan de ander. Maar een verbod op grond van een ervaring van een slachtoffer is ook niet nieuw; denk aan het verbod op belediging of bedreiging. Dit is een strafbaarstelling die ziet op een gevoel dat mensen krijgen. Bovendien hindert grofvuil de één ook meer dan de ander. Er wordt een boete ingesteld omdat de grote meerderheid het erover eens is dat grofvuil dumpen ongewenst gedrag is. Deze consensus bestaat ook voor straatintimidatie. Dus waarom staat daar dan nog geen boete op? 

Ons voorstel geeft de politie meer handvatten om plegers van straatintimidatie aan te spreken en waar mogelijk te laten voelen in hun portemonnee dat hun gedrag wordt gezien als schade toebrengend aan de maatschappij. De overlast die miljoenen meisjes en vrouwen ervaren van straatintimidatie, weegt voor velen van hen veel zwaarder dan bijvoorbeeld hondenpoep op de stoep (waar al wel een boete op staat). 

Wat sommigen symboolpolitiek noemen, vinden wij een belangrijk signaal dat dit gedrag niet thuishoort in onze maatschappij.

Ten eerste, omdat je mogelijk onze mening deelt dat het stelselmatig intimideren van een groep mensen op straat niet thuishoort in onze samenleving. Ten tweede, omdat je wellicht iemand die dichtbij je staat hebt die hier regelmatig last van ondervindt. Ten derde, omdat deze jongens/mannen het verpesten voor de meerderheid van de jongens/mannen die zich gedragen. Vrouwen worden zo vaak lastig gevallen, dat ze op straat een soort schild optrekken. Dit maakt ze ook minder ontvankelijk voor jouw respectvolle toenaderingspogingen, al dan niet van romantische aard. Straatintimidatie belemmert een ongedwongen sociale interactie tussen mannen en vrouwen in de publieke ruimte.

Met alleen een boete kom je er inderdaad niet. Stichting Stop Straatintimidatie richt zich daarom ook op voorlichting, en lobbyt naast een boete altijd voor monitoring en bewustwording. Er zijn ook veel andere organisaties bezig met bewustwordingsprojecten zoals Hollaback! en Stop Street Harrassment. Sommige gerelateerde bewustwordingsprojecten zijn speciaal gericht op mannen, zoals bijvoorbeeld White Ribbon, en in Nederland eMANcipator

Inzetten op zowel strafbaarstelling als bewustwording is hoe we vrijwel ieder sociaal probleem aanpakken in Nederland. Er bestaan bijvoorbeeld veel projecten om kwestbare groepen jongeren niet in de criminaliteit terecht te laten komen. Dat wil niet zeggen dat we oplichting en stelen dus niet meer strafbaar hoeven te stellen. Het beste tegenmiddel is een juiste opvoeding. Maar waar die faalt, is strafbaarstelling een noodzakelijk middel.

De meeste aspecten van straatintimidatie zijn (net) niet te vatten onder het verbod op bedreiging of op belediging. Dit geldt zelfs voor het uitschelden voor ‘hoer’, omdat dit naar de letter genomen een aanduiding voor een beroep is. Herhaaldelijk “Wil je seks?” in het gezicht van iemand zeggen, kan naar de letter ook opgevat worden als een toenaderingspoging. 

Zo wordt dit gedrag echter niet ervaren door vrouwen. Zij voelen zich vernederd, zo niet bedreigd. De jongens die dit gedrag vertonen, weten dit ook. Het doel van straatintimidatie is niet versieren, maar intimideren. 

Daarnaast moet voor belediging en bedreiging aangifte worden gedaan. Een boete kan sneller door een agent opgelegd worden. Het slachtoffer hoeft dan geen procedure in.

41% van de ondervraagde Amsterdammers geeft aan het afgelopen jaar eens of vaker te zijn geconfronteerd met één of meerdere vormen van straatintimidatie.

81% van de Amsterdamse vrouwen tussen 15-34 jaar geeft aan te zijn geconfronteerd met één of meer vormen van (seksuele) straatintimidatie.

84% van de Rotterdamse vrouwen tussen 18-45 jaar is slachtoffer geweest van (seksuele) straatintimidatie. 90% hiervan heeft haar gedrag aangepast naar aanleiding van deze ervaring(en).

80% van de slachtoffers van straatintimidatie negeert het gedrag meestal en loopt door. Meer dan de helft van de ondervraagden heeft ook wel eens wat teruggezegd. Slechts een kleine minderheid doet aangifte.

50% van LGBTQ+ gemeenschap in de EU vermijdt wel eens bepaalde openbare ruimten vanwege straatintimidatie.

44% van de LGBTQ+ gemeenschap voelt zich wel eens respectloos behandeld op straat.

In 10%-14% van de gevallen van straatintimidatie zeggen de omstanders er wat van. De behoefte bij slachtoffers aan bijval van omstanders is echter veel groter.

Deze cijfers komen uit onderzoeken van o.a. gemeente Amsterdam, gemeente Rotterdam, de EU en Amerikaanse organisaties.

Zeker! Onderzoeken naar straatintimidatie zijn hier te vinden.

Nee, natuurlijk niet. Straatintimidatie kan een ieder overkomen. Vrouwen zijn wel de grootste groep die last heeft van straatintimidatie. Maar ook de LGBTQ+ gemeenschap heeft er veel mee te maken. Net zoals mensen met een duidelijk religieuze uiting als hoofddoek of keppel, of mensen met een beperking krijgen te maken met straatintimidatie.

Je hoeft dit niet in te vullen. Jouw handtekening is dan nog steeds geldig. Wij zijn echter zelf nieuwsgierig naar hoe onze ondertekenaars zichzelf identificeren en wat de verhoudingen zijn.

Wil je meer weten?

Heb je een vraag of interesse in onze strijd tegen straatintimidatie? 

Stop Straatintimidatie stickers

Door onze stickers te plakken help je mee om bewustwording te creëren en spreek je je uit tegen straatintimidatie.

Deel jouw verhaal

Door jouw verhaal over straatintimidatie te delen help je mee bewustwording te creëren en kun je anderen misschien helpen. Dat straatintimidatie je overkomt is niet jouw schuld. Jij hebt het recht om je overal vrij en veilig te voelen.

Do's & don'ts

Wij krijgen vaak de vraag, “Mag je als man dan niets meer tegen een vrouw zeggen?” Natuurlijk wel. Deel onze flyer die helder uitlegt wat wel en niet acceptabel gedrag is. Voor de mensen die het nog niet helemaal begrijpen.

Steun ons met een donatie

Stichting Stop Straatintimidatie is een vrijwilligersorganisatie. Wij doen alles naast onze vaste banen en zijn afhankelijk van donaties. Door giften kunnen wij effectief campagne voeren en lobbyen.

Je kunt ook direct een donatie overmaken naar ons rekeningnummer:
NL18 SNSB 0706 1990 22 op naam van Stop Straatintimidatie.

Bedrag

Blijf op de hoogte

Vul je e-mailadres in om je aan te melden voor onze nieuwsbrief.

MEER INFORMATIE