Samen tegen straatintimidatie

Stop Straatintimidatie begon als een burgerinitiatief om straatintimidatie strafbaar te stellen. Sinds mei 2016 is zij een stichting. De visie van Stop Straatintimidatie is in die tijd onveranderd gebleven: een samenleving waarbinnen iedereen in Nederland gelijke toegang heeft tot de publieke ruimte, en zich daarin met een veilig gevoel kan bewegen zonder belemmering of hinder van derden.

Het burgerinitiatief

Via het burgerinitiatief probeerde de stichting het onderwerp straatintimidatie op de agenda van de Tweede Kamer te plaatsen. De 40.000 handtekeningen die nodig waren om het initiatief in te dienen werden niet gehaald, maar toch lukte het ons om straatintimidatie onder de aandacht te brengen. De duizenden handtekeningen en verhalen hebben uiteindelijk bijgedragen aan het nieuw wetsvoorstel Seksuele misdrijven. Deze wet is er nog niet doorheen en daarom hebben wij jouw hulp nog steeds nodig. Onderteken onze nieuwe petitie en spreek je uit tegen straatintimidatie!

Bestaansrecht

De stichting ontleent haar bestaansrecht aan artikel 1 van de Nederlandse Grondwet. “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, of op welke grond dan ook, is niet toegestaan”. Het artikel is een uitwerking van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens.

Vrouwen worden regelmatig geconfronteerd met denigrerende, dreigende en/of seksueel agressieve opmerkingen en uitingen, puur op basis van hun geslacht. Onderzoek toont ook aan dat vrouwen die regelmatig straatintimidatie ervaren daar op de lange termijn negatieve psychosociale gevolgen van ondervinden. Om deze redenen hebben de Verenigde Naties in 2013 straatintimidatie erkend als een mensenrechtenschending.

Ons team

De kern van Stichting Stop Straatintimidatie bestaat uit een bestuur en een comité van aanbeveling. Alle leden werken onbezoldigd. Daarnaast zijn wij enorm gesteund door een groep vrijwilligers die hun tijd of geld doneren.

Ons informatiedocument is hier te vinden.

Lieke Lorea Gaminde

Straatintimidatie is voor veel vrouwen vanzelfsprekend, maar dat betekent niet dat het oké is. Dat het niet strafbaar is betekent niet dat het juist is.

Emmi Schumacher

Straatintimidatie gaat voor mij over een gevoel van machteloosheid. Van dat gevoel wil ik af, niet alleen voor mezelf, maar voor alle meisjes, vrouwen en LHBTI-ers in Nederland.

Lotte Feenstra

Dat iedereen overal veilig en vrij over straat kan. Dat is waar ik voor sta.

Anastasiya Dusanska

Ik droom van de dag dat ik naar buiten ga en enkel rekening hoef te houden met de weersomstandigheden bij het bedenken van een outfit en niet met hoe ik vandaag op straat bejegend zal worden. Daarom zet ik me in voor de stichting Stop Straatintimidatie.

Anneke de Rond

"Niet elke man, wel elke vrouw" (en/of lid van de LHBTIQA+ community). Het is hoog tijd dat mannen zich niet langer gerechtigd voelen om anderen (seksueel) te intimideren in de publieke ruimte. Een wettelijk verbod is daarvoor een duidelijk signaal. Wees onderdeel van de positieve verandering en spreek je uit tegen (straat)intimidatie, te beginnen in je eigen directe omgeving!

Antoinette Faber

...

Gaya Branderhorst

Straatintimidatie is geen onderdeel van het spel der aantrekkingskracht tussen heteromannen en -vrouwen. Het is het agressief en denigrerend uitzonderen van een bepaalde groep, en dus discriminatie.

Jessica van der Pluijm

In onze samenleving geldt het principe dat ieder mens de vrijheid heeft om invulling en uiting te geven aan diens eigen leven, mits daarmee de ruimte van de ander niet wordt beperkt. Sommigen begrijpen dit principe nog niet.

Anneke de Rond

Niet elke man, wel elke vrouw” (en/of lid van de LHBTIQA+ community). Het is hoog tijd dat mannen zich niet langer gerechtigd voelen om anderen (seksueel) te intimideren in de publieke ruimte. Een wettelijk verbod is daarvoor een duidelijk signaal. Wees onderdeel van de positieve verandering en spreek je uit tegen (straat)intimidatie, te beginnen in je eigen directe omgeving!

Jessica van der Pluijm

In onze samenleving geldt het principe dat ieder mens de vrijheid heeft om invulling en uiting te geven aan diens eigen leven, mits daarmee de ruimte van de ander niet wordt beperkt. Sommigen begrijpen dit principe nog niet.

Gaya Branderhorst

Straatintimidatie is geen onderdeel van het spel der aantrekkingskracht tussen heteromannen en -vrouwen. Het is het agressief en denigrerend uitzonderen van een bepaalde groep, en dus discriminatie.

Erik Verweij

Projectmedewerker Rotterdam

In een vrije samenleving kan het niet waar zijn dat de meeste vrouwen zó vaak op straat worden lastiggevallen. Straatintimidatie moet strafbaar zijn, en iedereen zou zich moeten uitspreken als ze zien dat iemand anders op straat wordt lastig gevallen.

Cabaretière, schrijfster en sociaal ondernemer

Mannen die naar vrouwen fluiten op straat, moeten teruggefloten worden door mannen.

Soundos El Ahmadi

Comedian en TV presentatrice

Ik weet het; ik ben ontzettend aantrekkelijk. Maar je beheerst je maar gewoon.

Cees Flinterman

Emiritus hoogleraar Mensenrechten. Voormalig lid VN commissie voor Rechten van de Vrouw

Ook als die boete er niet komt, is dit initiatief een belangrijk signaal. Maar ik hoop dat de boete er wel komt.

Renate van der Zee

Journaliste, schrijfster en vrouwenrechtenactiviste

Dat vrouwen ongehinderd over straat kunnen gaan, is wel het minste wat wij van een vrij land als Nederland mogen verwachten.

Nicky Touw

Filosoof en jurist

Telkens weer geconfronteerd te worden met de blik van de ander die jou niet ziet zoals je jezelf wilt zien is frustrerend en bedreigend.

© Stichting Stop Straatintimidatie 2016 - 2022

Voorbeeldbrief gemeente

[plaats, datum]

Geachte burgemeester [achternaam], 

Middels deze brief wil ik uw aandacht vragen voor een ontzettend belangrijk onderwerp dat direct te maken heeft met de bescherming van grondrechten, persoonlijke veiligheid en vrijheid en het voorkomen van discriminatie. Straatintimidatie is een probleem waar veel meisjes en vrouwen jaarlijks mee te maken krijgen. In deze brief licht ik u graag toe waarom lokaal onderzoek naar de omvang van het probleem en een programma gericht op onderwijs en preventie noodzakelijk zijn om dit probleem het hoofd te kunnen bieden.

Straatintimidatie vindt plaats in de openbare ruimte en houdt kort gezegd in dat meisjes en vrouwen worden gereduceerd tot een seksueel object en ook op die manier worden benaderd. Ook de LHBTI-gemeenschap wordt helaas geconfronteerd met dit intimiderende gedrag. Straatintimidatie is een probleem in [naam gemeente]. Ook voor mij is straatintimidatie helaas aan de orde van de dag is. Voor andere [naam gemeente] vrouwen die ik hierover spreek is dit een herkenbaar probleem. Dit alles zorgt ervoor dat meisjes, vrouwen en leden van de LHBTI-gemeenschap in de openbare ruimte (veel) minder vrijheid genieten dan mannen, en zelfs hun gedrag daarop gaan aanpassen. Dat kan zo niet langer.

Ik vraag u dringend om een onderzoek te starten naar straatintimidatie in [naam gemeente]. De gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Tilburg en Den Haag gingen u al voor.

Ik ga graag eens met u, en landelijke Stichting Stop Straatintimidatie, om de tafel om de realisatie van dit idee te bespreken. Stichting Stop Straatintimidatie zet zich al jaren in voor proactief beleid tegen straatintimidatie. Zij dringen aan op onderzoek, monitoring en voorlichting over straatintimidatie. Sommige daders moeten consequenties ervaren voordat zij hun gedrag aanpassen, vandaar dat zij tevens pleiten voor een boete op straatintimidatie. 
Op de website, www.straatintimidatie.nl, leest u alles over straatintimidatie en wat deze stichting daaraan wilt doen. Ook leest u daar meer over wat zij inmiddels al hebben bereikt in andere gemeenten en op landelijk niveau.

Ik verneem graag van u of u de mogelijkheid ziet om met ons in gesprek te gaan. 

Hoogachtend,
[jouw naam en achternaam]
Deze brief is opgesteld in samenwerking met Stichting Stop Straatintimidatie