Stichting Stop Straatintimidatie

Stop Straatintimidatie begon als een burgerinitiatief om straatintimidatie strafbaar te stellen. Sinds mei 2016 is zij een stichting. De visie van Stop Straatintimidatie is in die tijd onveranderd gebleven: een samenleving waarbinnen iedereen in Nederland gelijke toegang heeft tot de publieke ruimte, en zich daarin met een veilig gevoel kan bewegen zonder belemmering of hinder van derden.

Het burgerinitiatief

Via het burgerinitiatief probeerde de stichting het onderwerp straatintimidatie op de agenda van de Tweede Kamer te plaatsen. De 40.000 handtekeningen die nodig waren om het initiatief in te dienen werden niet gehaald, maar toch lukte het ons om straatintimidatie onder de aandacht te brengen. De duizenden handtekeningen en verhalen hebben uiteindelijk bijgedragen aan het nieuw wetsvoorstel Seksuele misdrijven. Deze wet is er nog niet doorheen en daarom hebben wij jouw hulp nog steeds nodig. Onderteken onze nieuwe petitie en spreek je uit tegen straatintimidatie!

Bestaansrecht

De stichting ontleent haar bestaansrecht aan artikel 1 van de Nederlandse Grondwet. “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, of op welke grond dan ook, is niet toegestaan”. Het artikel is een uitwerking van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens.

Vrouwen worden regelmatig geconfronteerd met denigrerende, dreigende en/of seksueel agressieve opmerkingen en uitingen, puur op basis van hun geslacht. Onderzoek toont ook aan dat vrouwen die regelmatig straatintimidatie ervaren daar op de lange termijn negatieve psychosociale gevolgen van ondervinden. Om deze redenen hebben de Verenigde Naties in 2013 straatintimidatie erkend als een mensenrechtenschending.

Ons team

De kern van Stichting Stop Straatintimidatie bestaat uit een bestuur en een comité van aanbeveling. Alle leden werken onbezoldigd. Daarnaast zijn wij enorm gesteund door een groep vrijwilligers die hun tijd of geld doneren.

Ons jaarverslag is hier te vinden.

Gaya Branderhorst

Oprichtster

Straatintimidatie is geen onderdeel van het spel der aantrekkingskracht tussen heteromannen en -vrouwen. Het is het agressief en denigrerend uitzonderen van een bepaalde groep, en dus discriminatie.

Lieke Lorea Gaminde

Voorzitter [bestuur]

Straatintimidatie is voor veel vrouwen vanzelfsprekend, maar dat betekent niet dat het oké is. Dat het niet strafbaar is betekent niet dat het juist is.

Erik Verweij

Projectmedewerker Rotterdam

In een vrije samenleving kan het niet waar zijn dat de meeste vrouwen zó vaak op straat worden lastiggevallen. Straatintimidatie moet strafbaar zijn, en iedereen zou zich moeten uitspreken als ze zien dat iemand anders op straat wordt lastig gevallen.

Emmi Schumacher

Penningmeester [bestuur]

Straatintimidatie gaat voor mij over een gevoel van machteloosheid. Van dat gevoel wil ik af, niet alleen voor mezelf, maar voor alle meisjes, vrouwen en LHBTI-ers in Nederland.

Lotte Feenstra

Secretaris / Socials Manager [bestuur]

Dat iedereen overal veilig en vrij over straat kan. Dat is waar ik voor sta.

Anastasiya Dusanska

Projectmedewerker Den Haag

Ik droom van de dag dat ik naar buiten ga en enkel rekening hoef te houden met de weersomstandigheden bij het bedenken van een outfit en niet met hoe ik vandaag op straat bejegend zal worden. Daarom zet ik me in voor de stichting Stop Straatintimidatie.

Jessica van der Pluijm

Projectmedewerker Amsterdam

In onze samenleving geldt het principe dat ieder mens de vrijheid heeft om invulling en uiting te geven aan diens eigen leven, mits daarmee de ruimte van de ander niet wordt beperkt. Sommigen begrijpen dit principe nog niet.

Nikki Koppes

Projectmedewerker Amsterdam

Wanneer een vrouw wordt geïntimideerd op straat, wordt er eigenlijk gezegd dat zij daar te gast is; dat de publieke ruimte minder van haar is dan van die ander. Dat is niet oké.

Anneke de Rond

Projectmedewerker Rotterdam

Niet elke man, wel elke vrouw” (en/of lid van de LHBTIQA+ community). Het is hoog tijd dat mannen zich niet langer gerechtigd voelen om anderen (seksueel) te intimideren in de publieke ruimte. Een wettelijk verbod is daarvoor een duidelijk signaal. Wees onderdeel van de positieve verandering en spreek je uit tegen (straat)intimidatie, te beginnen in je eigen directe omgeving!

Comité van aanbeveling

Cabaretière, schrijfster en sociaal ondernemer

Mannen die naar vrouwen fluiten op straat, moeten teruggefloten worden door mannen.

Soundos El Ahmadi

Comedian en TV presentatrice

Ik weet het; ik ben ontzettend aantrekkelijk. Maar je beheerst je maar gewoon.

Cees Flinterman

Emiritus hoogleraar Mensenrechten. Voormalig lid VN commissie voor Rechten van de Vrouw

Ook als die boete er niet komt, is dit initiatief een belangrijk signaal. Maar ik hoop dat de boete er wel komt.

Renate van der Zee

Journaliste, schrijfster en vrouwenrechtenactiviste

Dat vrouwen ongehinderd over straat kunnen gaan, is wel het minste wat wij van een vrij land als Nederland mogen verwachten.

Nicky Touw

Filosoof en jurist

Telkens weer geconfronteerd te worden met de blik van de ander die jou niet ziet zoals je jezelf wilt zien is frustrerend en bedreigend.

Steun ons met een donatie

Stichting Stop Straatintimidatie is een vrijwilligersorganisatie. Wij doen alles naast onze vaste banen en zijn afhankelijk van donaties. Door giften kunnen wij effectief campagne voeren en lobbyen.

Je kunt ook direct een donatie overmaken naar ons rekeningnummer:
NL18 SNSB 0706 1990 22 op naam van Stop Straatintimidatie.

Bedrag

Blijf op de hoogte

Vul je e-mailadres in om je aan te melden voor onze nieuwsbrief.

MEER INFORMATIE