Samen tegen straatintimidatie

Stop Straatintimidatie begon als een burgerinitiatief om straatintimidatie strafbaar te stellen. Sinds mei 2016 is zij een stichting. De visie van Stop Straatintimidatie is in die tijd onveranderd gebleven: een samenleving waarbinnen iedereen in Nederland gelijke toegang heeft tot de publieke ruimte, en zich daarin met een veilig gevoel kan bewegen zonder belemmering of hinder van derden.

Het burgerinitiatief

Via het burgerinitiatief probeerde de stichting het onderwerp straatintimidatie op de agenda van de Tweede Kamer te plaatsen. De 40.000 handtekeningen die nodig waren om het initiatief in te dienen werden niet gehaald, maar toch lukte het ons om straatintimidatie onder de aandacht te brengen. De duizenden handtekeningen en verhalen hebben uiteindelijk bijgedragen aan het nieuw wetsvoorstel Seksuele misdrijven. Deze wet is er nog niet doorheen en daarom hebben wij jouw hulp nog steeds nodig. Onderteken onze nieuwe petitie en spreek je uit tegen straatintimidatie!

Bestaansrecht

De stichting ontleent haar bestaansrecht aan artikel 1 van de Nederlandse Grondwet. “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, of op welke grond dan ook, is niet toegestaan”. Het artikel is een uitwerking van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens.

Vrouwen worden regelmatig geconfronteerd met denigrerende, dreigende en/of seksueel agressieve opmerkingen en uitingen, puur op basis van hun geslacht. Onderzoek toont ook aan dat vrouwen die regelmatig straatintimidatie ervaren daar op de lange termijn negatieve psychosociale gevolgen van ondervinden. Om deze redenen hebben de Verenigde Naties in 2013 straatintimidatie erkend als een mensenrechtenschending.

Ons team

De kern van Stichting Stop Straatintimidatie bestaat uit een bestuur en een comité van aanbeveling. Alle leden werken onbezoldigd. Daarnaast zijn wij enorm gesteund door een groep vrijwilligers die hun tijd of geld doneren.

Ons informatiedocument is hier te vinden.

Lieke Lorea Gaminde

Straatintimidatie is voor veel vrouwen vanzelfsprekend, maar dat betekent niet dat het oké is. Dat het niet strafbaar is betekent niet dat het juist is.

Emmi Schumacher

Straatintimidatie gaat voor mij over een gevoel van machteloosheid. Van dat gevoel wil ik af, niet alleen voor mezelf, maar voor alle meisjes, vrouwen en LHBTI-ers in Nederland.

Anastasiya Dusanska

Ik droom van de dag dat ik naar buiten ga en enkel rekening hoef te houden met de weersomstandigheden bij het bedenken van een outfit en niet met hoe ik vandaag op straat bejegend zal worden. Daarom zet ik me in voor de stichting Stop Straatintimidatie.

Anneke de Rond

"Niet elke man, wel elke vrouw" (en/of lid van de LHBTIQA+ community). Het is hoog tijd dat mannen zich niet langer gerechtigd voelen om anderen (seksueel) te intimideren in de publieke ruimte. Een wettelijk verbod is daarvoor een duidelijk signaal. Wees onderdeel van de positieve verandering en spreek je uit tegen (straat)intimidatie, te beginnen in je eigen directe omgeving!

Milou Meulenbroek

Gaya Branderhorst

Straatintimidatie is geen onderdeel van het spel der aantrekkingskracht tussen heteromannen en -vrouwen. Het is het agressief en denigrerend uitzonderen van een bepaalde groep, en dus discriminatie.

Jessica van der Pluijm

In onze samenleving geldt het principe dat ieder mens de vrijheid heeft om invulling en uiting te geven aan diens eigen leven, mits daarmee de ruimte van de ander niet wordt beperkt. Sommigen begrijpen dit principe nog niet.

© Stichting Stop Straatintimidatie 2016 - 2024