Veilige Steden

Gendergerelateerd (seksueel) geweld tegen vrouwen komt voort uit de (structurele) ongelijke machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen. Het kabinet zet zich in tegen dit geweld. Dit doen zij onder andere met het project “Veilige Steden”. Hiermee stimuleert het kabinet gemeentes zich in te zetten tegen seksueel geweld in de openbare ruimte.

De Gemeente Amsterdam heeft in 2019 de intentieverklaring 'Safe Streets' getekend en ontvangt daarom cofinanciering van het ministerie OCW om straatintimidatie aan te pakken. Onze stichting heeft in 2019 en 2020 geld gekregen van de Gemeente Amsterdam om een project te starten dat gericht is op preventie en bewustwording van seksuele straatintimidatie. Op deze manier willen wij ons steentje bijdragen aan een toekomst zonder straatintimidatie.

2019

In 2019 hebben wij voor het eerst mee gedaan in het Plan van Aanpak van de Gemeente Amsterdam. Samen met onze Amsterdamse filmmakers Maja Trivanovic en Lucia Galindo Martinez (The VRC) hebben wij twee videos geproduceerd.

In de eerste video (short doc) nemen wij je mee in het leven van Laura. De video is in VR opgenomen en daardoor maak je echt van dichtbij mee hoe het is als je te maken krijgt met straatintimidatie. De tweede video is korte reportage waarin we de straat op zijn gegaan en mensen om een reactie op de VR hebben gevraagd. Bekijk de video’s hieronder.

2020/ 2021

In 2020 verzamelen wij verhalen van mensen die straatintimidatie hebben meegemaakt. Ons plan is om de verhalen te verzamelen in beeld, geluid en video. De verhalen delen wij op social media en, als de Covid-19 situatie het toelaat, op een evenement. Op deze manier willen wij meer bewustwording creëren en op een visuele en interactieve manier de dialoog aan gaan.

Wil jij jouw verhaal delen? Doe dat dan hier.

© Stichting Stop Straatintimidatie 2016 - 2022

Voorbeeldbrief gemeente

[plaats, datum]

Geachte burgemeester [achternaam], 

Middels deze brief wil ik uw aandacht vragen voor een ontzettend belangrijk onderwerp dat direct te maken heeft met de bescherming van grondrechten, persoonlijke veiligheid en vrijheid en het voorkomen van discriminatie. Straatintimidatie is een probleem waar veel meisjes en vrouwen jaarlijks mee te maken krijgen. In deze brief licht ik u graag toe waarom lokaal onderzoek naar de omvang van het probleem en een programma gericht op onderwijs en preventie noodzakelijk zijn om dit probleem het hoofd te kunnen bieden.

Straatintimidatie vindt plaats in de openbare ruimte en houdt kort gezegd in dat meisjes en vrouwen worden gereduceerd tot een seksueel object en ook op die manier worden benaderd. Ook de LHBTI-gemeenschap wordt helaas geconfronteerd met dit intimiderende gedrag. Straatintimidatie is een probleem in [naam gemeente]. Ook voor mij is straatintimidatie helaas aan de orde van de dag is. Voor andere [naam gemeente] vrouwen die ik hierover spreek is dit een herkenbaar probleem. Dit alles zorgt ervoor dat meisjes, vrouwen en leden van de LHBTI-gemeenschap in de openbare ruimte (veel) minder vrijheid genieten dan mannen, en zelfs hun gedrag daarop gaan aanpassen. Dat kan zo niet langer.

Ik vraag u dringend om een onderzoek te starten naar straatintimidatie in [naam gemeente]. De gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Tilburg en Den Haag gingen u al voor.

Ik ga graag eens met u, en landelijke Stichting Stop Straatintimidatie, om de tafel om de realisatie van dit idee te bespreken. Stichting Stop Straatintimidatie zet zich al jaren in voor proactief beleid tegen straatintimidatie. Zij dringen aan op onderzoek, monitoring en voorlichting over straatintimidatie. Sommige daders moeten consequenties ervaren voordat zij hun gedrag aanpassen, vandaar dat zij tevens pleiten voor een boete op straatintimidatie. 
Op de website, www.straatintimidatie.nl, leest u alles over straatintimidatie en wat deze stichting daaraan wilt doen. Ook leest u daar meer over wat zij inmiddels al hebben bereikt in andere gemeenten en op landelijk niveau.

Ik verneem graag van u of u de mogelijkheid ziet om met ons in gesprek te gaan. 

Hoogachtend,
[jouw naam en achternaam]
Deze brief is opgesteld in samenwerking met Stichting Stop Straatintimidatie